Privacyverklaring ScooterElektrisch.nl

ScooterElektrisch.nl is een project van The Content Case. The Content Case hecht veel waarde aan jouw privacy en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken en met welk doel. Daarnaast lees je over je rechten met betrekking tot het verwerken van je persoonsgegevens. Heb je aanvullende vragen over deze privacyverklaring, dan vragen we je contact op te nemen per (aangetekende) brief, e-mail of telefonisch.

Contactgegevens:

Website: https://www.thecontentcase.nl
Gevestigd: Industrieweg 23, 5527 AJ Hapert
E-mailadres: [email protected]
Tel: +31650930466

Gegevens die wij verwerken

The Content Case verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Gegevens die wij mogelijk verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, gegevens over je activiteiten op onze website, gegevens over je algemeen surfgedrag, bankrekeningnummer, KvK- en BTW-nummer en mogelijke andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden vanuit The Content Case.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Wanneer je gegevens aan The Content Case verstrekt dan slaan wij deze op indien wij dit relevant achten voor het uitoefenen van onze werkzaamheden namens The Content Case.

Doeleinden van het verwerken van je persoonsgegevens

The Content Case verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het afhandelen van betalingen, het bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je te informeren over onze diensten en producten, om diensten bij je af te leveren.

The Content Case verzamelt informatie over jouw surfgedrag over verschillende websites waardoor we onze producten en diensten af kunnen stemmen op jouw behoeften. We verzamelen geanonimiseerde gegevens voor analytische doeleinden.

We verwerken persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beschermen van persoonsgegevens

Wij nemen passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen, onder andere met een SSL beveiliging op de website. Daarnaast schermen we je persoonsgegevens af met wachtwoorden. Indien je vragen hebt over het beheer van je persoonsgegevens, je het vermoeden hebt dat er misbruik van wordt gemaakt of je persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan verzoeken we je uitdrukkelijk om contact met ons op te nemen. Voor meer informatie zie artikel ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’ in deze privacyverklaring.

Verstrekken van persoonsgegevens

Bij wettelijke verplichting kan het zijn dat het The Content Case persoonsgegevens van de betrokken partij aan derden verstrekt.

Bewaren van persoonsgegevens

The Content Case bewaart je persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Content Case gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Content Case gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden voor affiliate doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door The Content Case. Ook heb je het recht om vermoedelijk misbruik van je gegevens door The Content Case aan ons te melden. 

Voor elk van bovengenoemde redenen verzoeken we je uitdrukkelijk om contact met ons op te nemen per brief, e-mail of telefonisch via de contactgegevens die vermeld staan bovenaan deze privacyverklaring. Indien je ons verzoekt om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of wanneer je contact met ons opneemt aangaande een andere reden omtrent jouw persoonsgegevens, dan zullen wij dit, indien dit niet in strijd is met de wetgeving, zo snel als het ons mogelijk is en uiterlijk binnen vier kalenderweken, bevestigen en de gegevens laten inzien, corrigeren, verwijderen of op enige andere gepaste manier actie ondernemen. Indien wij niet binnen deze periode reageren op je verzoek, dan verzoeken we je vriendelijk om per aangetekende brief dit verzoek bij ons neer te leggen, zodat beide partijen er zeker van zijn dat het verzoek is aangekomen. Indien wij twijfelen over de identiteit van de persoon die verzoekt om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, dan zijn wij gerechtigd en genoodzaakt om een kopie van je identiteitsbewijs te vragen. Hierbij heb je het recht om in de kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te markeren. Dit ter bescherming van je privacy. 

Wijzigingen in de privacyverklaring

The Content Case heeft het recht om deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina te vinden zijn. The Content Case adviseert gebruikers daarom deze pagina te controleren voor eventuele wijzigingen. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 oktober 2019.